Cursul postuniversitar Strategic Hospitality Management a continuat, în luna noiembrie a.c., cu cel de-al patrulea modul : Hospitality Operations. Au fost dezbatute subiecte interesante din domeniul hotelier si cel al restaurantelor si cursantii au beneficiat de o serie de activitati didactice si practice, sub coordonarea profesorilor de la Ecole hoteliere de Laussane, a celor de la ASE, precum si a specialistilor in domeniu.